visuele training

Optometrische visuele training is een methode om via oefeningen veranderingen teweeg te brengen in de manier waarop iemand visueel informatie verwerkt.

Het is dus hoegenaamd géén oogspiertraining, maar wel een visuele ontwikkelingstraining. 

 

Visuele training wordt gegeven om het "zienproces" te verbeteren. Door middel van specifieke trainingsprocedures kan het volgende bereikt worden:

- herstel van het vertrouwen in wat men ziet

- beter leren begrijpen van wat men ziet

- zoveel mogelijk visuele informatie verzamelen met zo min mogelijk energie in een minimum aan tijd

- betere integratie van de visuele functie in het totale functioneren

 

Optometrische visuele training ontstond meer dan 50 jaar geleden in de USA en heeft sedertdien een enorme ontwikkeling gekend.

 

De visuele oefeningen worden aangepast aan de individuele noden en de leeftijd van de cliënt. In principe kan de visuele training al vanaf de leeftijd van 3 jaar ingaan. 

Een maximum leeftijd staat op visuele training niet: ook senioren kunnen training volgen voor bepaalde visuele problemen.